informatie over alpacavoer door Voerwaarts.nl

Vertering & Voeding

Het spijsverteringsstelsel van de alpaca is gemaakt om grote hoeveelheden vezelrijk plantaardig materiaal makkelijk te kunnen verteren. Dit doen deze dieren op een heel efficiënte manier, wat heel goed van pas komt op de schrale weides van de Zuid-Amerikaanse hoogvlaktes. In deze natuurlijke omstandigheden bestaat het dieet van de alpaca uit talrijke verschillende soorten grassen, kruiden, mossen en korstmossen, die allen vaak heel rijk zijn aan verschillende soorten vitaminen en mineralen in goed opneembare vorm.

Onder Europese omstandigheden is het natuurlijk niet mogelijk om hetzelfde rantsoen aan de dieren aan te bieden als onder de natuurlijke omstandigheden in Zuid-Amerika. Echter, met een verstandige benadering is het toch mogelijk om een rantsoen samen te stellen dat voldoet aan de nutritionele vereisten van de alpaca. Goede kwaliteit ruwvoer is te allen tijde de hoofdmoot qua voeding.
Bepaalde kwaliteiten zullen bijvoorbeeld qua eiwitpercentage niet voldoen aan de behoefte (ongeveer 12% op droge stof-basis voor onderhoud, 15% op droge stof-basis voor lactatie, late dracht en groei). In deze gevallen wordt aangeraden om een eiwit – en/of energieverstrekker, zoals Alpabas of suikerbietenpulp, toe te voegen.

Paardenvoer, schapenvoer of geitenvoer is absoluut ongeschikt voor alpaca´s. Geconcentreerd energierijk enkelvoudige voer zoals tarwe, haver, maïs zijn ook ongeschikt en moeten worden vermeden of tot een absoluut minimum worden beperkt. Het spijsverteringsstelsel van kleine kameelachtigen zoals alpaca´s is niet aangepast om dit in grote hoeveelheden te verteren, waardoor problemen zoals maagzweren, maagverzuring, en bloedvergiftiging kunnen optreden. We kunnen stellen dat er meer dan één juiste manier is om uw alpaca’s te voederen. Het optimale rantsoen is uiteindelijk afhankelijk van verschillende variabele factoren zoals drachtigheidsstatus, kwaliteit van de weide, grootte van de groep en voedercompetitie, seizoen, geslacht, etc… Daarom is het onmogelijk om een algemeen alpacarantsoen aan te raden dat overal en altijd van toepassing kan zijn.

De enige manier om alpaca’s te voorzien van een stabiele jaarrond hoeveelheid aan mineralen en vitaminen, is het standvastig gebruik van een geconcentreerd supplement, de Alpamin-brok. Daarnaast is het natuurlijk nodig om, in de loop van het jaar, te variëren in eiwitverstrekking. Dit is afhankelijk van vele factoren, zoals temperatuur, dracht, lactatie, groei, etc. Voor de eiwitversterking gebruiken we Alpabas of Alprofos. Dit systeem heeft ten opzichte van een complete Alpacabrok voordelen. Als we in de wintermaanden of in geval van dracht en lactatie het eiwitgehalte willen verhogen, hoeven we niet gelijk ook de mineralen- en vitaminen verstrekking te verhogen. Daarom adviseren wij, om mineralen- en vitaminenverstrekking (met Alpamin) te scheiden van eiwitaanvulling (Met Alpabas of Alprofos). Zo kan de eiwitverstrekking afzonderlijk worden geregeld, naargelang de behoefte van de dieren. Voor een voedingsrichtlijn, zie ons voerschema.